STOWARZYSZENIE TELEWIZJI KABLOWEJ RET-SAT1

Informacje o stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat 1 rozpoczęło działalność operatorską w roku 1991 w części osiedla Retkinia Zagrodniki w Łodzi. Do dnia dzisiejszego sieć Stowarzyszenia objęła już osiedla Retkinia Zagrodniki, Retkinia Północ, Retkinia Sympatyczna, Retkinia Botanik i Retkinia Południe.

Stowarzyszenie prowadzi działalność telewizyjną i radiową, świadczy dostęp do zasobów Internetu, nadaje swój własny telewizyjny program osiedlowy. Członkowie Stowarzyszenia mają możliwość oglądania telewizji w trzech różnych pakietach ponadto mogą oglądać kanały kodowane, tj. pakiet programów CANAL+. Retransmitowane programy nadawane są w przekazie cyfrowym.


Siedziba Ret-Sat1

W grudnia 2007 r. rozpoczęliśmy udostępnianie usługi telewizji cyfrowej dla naszych abonentów - członków Stowarzyszenia. Decyzją Zarządu STK RETSAT1 postanowiono wdrażać telewizję cyfrową bez dodatkowych opłat abonamentowych. Jako jedna z pierwszych sieci Telewizji Kablowych w Polsce, sieć STK Ret-Sat 1 wykorzystała kanał zwrotny do udostępnienia swoim użytkownikom zasobów sieci Internetu. Już od roku 1997 Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom szerokopasmowy dostęp do zasobów sieci Internet.


Biuro BOA Ret-Sat1

Stowarzyszenie posiada również własny telewizyjny program lokalny, który tworzony jest przez młodych ludzi. Od 2003 roku realizowany jest jako OTVM (Otwarta Telewizja Młodych) wg autorskiego projektu Arkadiusza Florczaka. W OTVM prezentowane są programy z obszarów kultury, sztuki, publicystyki i sportu. Młodzi dziennikarze obecni są na najważniejszych imprezach kulturalnych miasta, ale także prezentują ludzi i wydarzenia Osiedla Rekinia. Stowarzyszenie posiada własną sieć RF, zbudowaną w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania optyczne.

Sieć Internet wykorzystuje system Eurodocsis. Zarządza nią zespół profesjonalnych administratorów przy użyciu urządzeń najwyższej klasy w całości opartych o technologię CISCO. Stowarzyszenie posiada stały serwis techniczny TVK i Internet, prowadzony przez profesjonalnie wyszkolonych inżynierów.

RET-SAT1 kładzie duży nacisk na rozwój technologiczny, dobrze zorganizowany serwis i współpracę z członkami Stowarzyszenia, czego wynikiem jest wysoki poziom oferty oraz jakość świadczonych usług.

CENNIK OPŁAT CZŁONKOWSKICH w STK RET-SAT1

Cennik obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017

LP RODZAJ OPIS OPłATA
1 Wpisowe Opłata przy wstąpieniu do STK Ret-Sat1 10 zł
2 Składka członkowska Składka członkowska płacona jest co miesiąc, wraz z abonamentem za telewizję lub Internet 3 zł

JAKOŚĆ USŁUG

Na podstawie ustawy prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U. nr 171 poz.1800 z późn. zm.). Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Ret-Sat1 przedstawia poniżej aktualne informacje dotyczące jakości swoich usług.

LP IV KWARTAŁ 2023
1 Czas oczekiwania na wykonanie i przyłączenie telewizji kablowej wg. uzgodnionego terminu dogodnego dla abonenta średnio wynosił
(uwzględniając dni robocze i wolne)
3,89 dnia
2 Czas oczekiwania na wykonanie i przyłączenie Internetu wg. uzgodnionego terminu dogodnego dla abonenta średnio wynosił
(uwzględniając dni robocze i wolne)
4,13 dnia
3 Czas oczekiwania na usługę serwisową średnio wynosił 2,04 godz.

STATUT

PRACA

PRACA - OTVM

  • Poszukujemy chętne osoby do współpracy z programem osiedlowym Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Ret-Sat1 - Otwartą Telewizją Młodych przy prowadzeniu programów telewizyjnych. Szczegóły pod telefonem 509-365-260 od poniedziałku do piątku w godz. 11-19.