SPRAWDŹ PROGRAM

Ramówka

10:30 MIKROFON PRZECHODNIA - sonda uliczna
10:40 BLIŻEJ NATURY - magazyn przyrodniczy
10:55 KONCERTOWO ZAGRANE ”Letnia Akademia Jazzu” - magazyn sportowy
11:15 LETNIA SCENA 2017 „Prawdziwa historia śmiechu” - relacja z wydarzenia
11:35 OKIEM KAMERY „Twórczość Przemysława Ciszewskiego” - reportaż
17:30 BLIŻEJ NATURY „Wystawa motyli” - magazyn przyrodniczy
17:45 POWTÓRKA: KONCERT W OTVM „Śpiewająca Polska” cz3 - relacja z koncertu
18:05 DOKUMENT W OTVM „Fascynuje mnie niewiadoma – monotypie Henryka Płóciennika” - film dokumentalny
18:40 MIASTO SPORTU „ŁKS Łódź – MKS Kluczborg” - relacja z meczu
Post
17:30 OKIEM KAMERY „Wystawa Stowarzyszenia Plastyków i Amatorów w Domu Literatury” - reportaż
17:50 POWTÓRKA: KONCERT W OTVM „Śpiewająca Polska” cz4 - relacja z koncertu
18:10 OKIEM KAMERY „Pustostan” - z wizytą w Poleskim Ośrodku Sztuki
18:30 POWTÓRKA: KRĘCĄC SIĘ PO ŚWIECIE „Albania” - magazyn podróżniczy
Post
17:30 POWTÓRKA: LUDZIE ZIEMI OBIECANEJ „Agata Zysiak” - program poświęcony znanym Łodzianom

17:50 ŁÓDŹ JEST KOBIETĄ - magazyn publicystyczny
18:15 GALERIADA N* „Łódź do potęgi” - magazyn kulturalny
18:30 KONCERT W OTVM „Muzyka i światło” cz.1 - relacja z wydarzenia
Post
17:30 FILMERIE - magazyn filmowy
17:45 ŁÓDŹ NA MEDAL ”MIKO Marczyk” - magazyn sportowy
18:05 MOTYWACJE I INSPIRACJE - magazyn edukacyjny
18:25 KONCERT W OTVM „Muzyka i światło” cz.2 - relacja z wydarzenia
Post
17:30 MIKROFON PRZECHODNIA - sonda uliczna
17:40 KANAPA LITERACKA - magazyn publicystyczny
18:00 POWTÓRKA: LUDZIE ZIEMI OBIECANEJ - program poświęcony znanym Łodzianom
18:20 LETNIA SCENA 2017 „Deja vu, czyli windą do nieba” - relacja z wydarzenia
18:40 POWTÓRKA OTVM: „Koncert muzyki afrykańskiej” - reportaż
Post
10:30 BLIŻEJ NATURY „Wystawa motyli” - magazyn przyrodniczy
10:45 POWTÓRKA: KONCERT W OTVM „Śpiewająca Polska” cz3 - relacja z koncertu
11:05 DOKUMENT W OTVM „Fascynuje mnie niewiadoma – monotypie Henryka Płóciennika”
11:40 MIASTO SPORTU „ŁKS Łódź – MKS Kluczborg” - relacja z meczu
11:55 OKIEM KAMERY „Wystawa Stowarzyszenia Plastyków i Amatorów w Domu Literatury”
12:15 POWTÓRKA: KONCERT W OTVM „Śpiewająca Polska” cz4 - relacja z koncertu
12:35 OKIEM KAMERY „Pustostan” - z wizytą w Poleskim Ośrodku Sztuki
12:50 POWTÓRKA: KRĘCĄC SIĘ PO ŚWIECIE „Albania” - magazyn podróżniczy
13:10 POWTÓRKA: LUDZIE ZIEMI OBIECANEJ „Agata Zysiak” - program poświęcony znanym Łodzianom
13:30 ŁÓDŹ JEST KOBIETĄ - magazyn publicystyczny
Post
10:30 GALERIADA N* „Łódź do potęgi” - magazyn kulturalny
10:45 KONCERT W OTVM „Muzyka i światło” cz.1 - relacja z wydarzenia
11:05 FILMERIE ”Ingmar Bergman” - magazyn filmowy
11:20 ŁÓDŹ NA MEDAL ”MIKO Marczyk” - magazyn sportowy
11:40 MOTYWACJE I INSPIRACJE - magazyn edukacyjny
12:00 KONCERT W OTVM „Muzyka i światło” cz.2 - relacja z wydarzenia
12:20 MIKROFON PRZECHODNIA - sonda uliczna
12:30 KANAPA LITERACKA - magazyn publicystyczny
12:50 POWTÓRKA: LUDZIE ZIEMI OBIECANEJ - program poświęcony znanym Łodzianom
13:10 LETNIA SCENA 2017 „Deja vu, czyli windą do nieba” - relacja z wydarzenia
13:30 POWTÓRKA OTVM: „Koncert muzyki afrykańskiej” - reportaż
Post

OTVM POLECA

OKIEM KAMERY - Gala wręczenia nagród - Punkt dla Łodzi cz.1

PROPOZYCJE PROGAMÓW

Linki do naszych wybranych realizacji

KANAPA LITERACKA

Magdalena Kordel - Magazyn Kulturalny

Obejrzyj!

ŁÓDŹ NA MEDAL

Nightskating - Magazyn Sportowy

Obejrzyj!

OKIEM KAMERY

Gala wręczenia nagród - Punkt dla Łodzi cz.2 Reportaż

Obejrzyj!

REPORTER

Przestrzenne Formy Wikliny - Zakończenie Festiwalu. Reportaż

Obejrzyj!

GALERIADA

Renata Papista. Magazyn Kulturalny

Obejrzyj!

PASJONACI

Maria Nowakowska. Łódzki Detal. Magazyn Publicystyczny

Obejrzyj!

PORTAL OTVM

Otwarta Telewizja Młodych

Portal OTVM